• حسین جعفری

    حسین جعفری

    کارشناسی شیمی کاربردی

    رتبه سوم مسابقه علمی آینده سازان در سال (86/87) در شهر اندیمشک

    فارغ التحصیل ممتاز رشته تجربی

    طراح سایت علم آموز 1